dual/laud & The Diamonds of Mr. Schulze (2013)
For 12 channel digital audio
Two pieces dual_laud and The Diamonds of Mr. Schulze where written for the Royal Library Copenhagen (The Black Diamond) custom 12 channel audio system. 
Premiered at the Royal Library 2013
Danish program notes:dual / laud  Ved at placere sig imellem det ikke-hørbare og hørbare skabes der et rum hvor bibliotekets egne lyd bliver iscenesat på en ny måde. Rulletrappens sang bliver en lige så stor del af musikkens væren, som en art rekonfigurering af Atriet egen auditive virkelighed, hvor fraværet af lyd bliver lige så vigtig som nærværet af lyd. Fraværd rekonfigurering til nærværd, således også forholdet mellem forgrund og baggrund, det hørbare og det ikke-hørbare. Sålunde opstår en musik der er skabt til ikke at blive lyttet til, men på samme tid påkræver sig opmærksomhed. Dualitetens paradoks, den paradoksale dualitet. 
dual_laud
The Diamonds of Mr. Schulze